Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Акціонерного товариства «Київметробуд» за 2020 рік

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТРОБУД» (надалі – АТ «Київметробуд») оголошує про проведення конкурсу з метою укладення договору на отримання аудиторських послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту серед аудиторських компаній, що були відібрані з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що включені до Розділу суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

  1. Замовник:

1.1 Акціонерного товариства «Київметробуд»

1.2. Код за ЄДРПОУ 01387432

1.3. Місце знаходження: 03065, м. Київ, вул. Світлогірська, буд. 2/25

  • адреса для листування, телефон: +38 (044) 299-42-25,
  • e-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua.