НОВИНИ
Останні новини нашої компанії.
ІНВЕСТОРАМ
Інформація для інвесторів та акціонерів.
ЛІЦЕНЗІЯ
ПАТ «Київметробуд» має сертифікат якості ISO 9001:2008
НАГОРОДИ
Нагороди нашого підприємства.
Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Київметробуд»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТРОБУД (надалі – ПАТ "Київметробуд») оголошує про проведення закритого конкурсу з метою укладення договору на отримання аудиторських послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту серед аудиторських компаній, що були відібрані з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що включені до Розділу суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.


1. Замовник:

1.1 Публічного акціонерного товариства «Київметробуд»

1.2. Код за ЄДРПОУ 01387432

1.3. Місце знаходження:

- юридична адреса: 08135, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, Валентини Чайки, 16. Міжміський код, телефон та факс: (044)408-65-56, (044)408-65-56;

- адреса для листування 03065, Киев-65, вул. Світлогірська, 2/25, телефон: +38(044)299-42-25, e-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua.

 

2. Мета проведення конкурсу Вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Київметробуд» за 2019 р. У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам встановленим розділом 2 Порядком проведення конкурсу з відбору суб`єктів аудиторської діяльності.

 

3. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

Аудит фінансової звітності ПАТ "Київметробуд» за 2019 рік , підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258-VIII, Міжнародних стандартів аудиту, а також вимог ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства», Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при проведенні Центральним депозитарієм щорічного аудиту своєї діяльності, затверджених Рішенням НКЦПФР №1247 від 16.07.2013 р. та з урахуванням Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Суб’єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, безкоштовно надається Тендерна документація товариства наведеної в Додатку до Оголошення. Інформація та документи, що направляються до ПАТ "Київметробуд» для участі у Конкурсі, визначено розділу ІІ Тендерної документації. Наглядова рада ПАТ "Київметробуд» має право запитувати надання додаткової інформації/документів, що є необхідними для прийняття рішення за результатами проведення Конкурсу.

 

4. Інформація про діяльність Товариства.

Інформація про діяльність ПАТ «КМБ» розміщена на веб-сайті ПАТ «КМБ» за адресою: http://metrobud.kiev.ua/main/ua/ На запит суб’єктів аудиторської діяльності безкоштовно надається додаткова інформація.

 

5. Спосіб та строки подання конкурсних пропозицій:

Конкурсні пропозиції Аудиторів необхідно надсилати відповідно до Тендерної документації, наведеної в Додатку до Оголошення в форматі PDF та електронною поштою на адресу контактної особи. Конкурсі пропозиції приймаються з 28.05.2020 року до 06.06.2020 року. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розглядаються. Конкурсні пропозиції подаються за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації у паперовій формі, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою суб’єкта аудиторської діяльності (за наявності).

 

Контактна особа: Начальник відділу контролінгу Степанченко Людмила Іванівна, тел. 097 539 00 34, електронна поштова адреса: liudmila.stp@metrobud.kiev.ua


⇒  Порядок проведення конкурсу з відбору суб`ектів аудиторської діяльності на 25.05.2020 р.

⇒  Тендерна документація щодо аудиторських послуг 26.05.2020 р.

01601 Київ, вул. Прорізна,8